Affärsidé för Föreningen Svenska Urhandlare

Föreningen Svenska Urhandlare bildades hösten 1997 av ett antal aktörer inom urbranschen. Detta efter en längre tids diskussioner om en förening med rimliga medlemsavgifter och en större verklighetsförankring, utan en kostsam central administration. Avsikten är att sätta föreningens butiker i fokus, snarare än föreningen i stort. Varje butik får bestämma sitt eget fokus, sin egen profil och sina egna leverantörer och varumärken.

Idag består föreningen av ca 50 butiker runt om i landet av varierande storlek och utbud. Gemensamt för föreningen är den försäkring som erbjuds. Försäkringen är ett samarbete mellan F.S.U. och IF-skadeförsäkringar och är en klock- och smyckeförsäkring.

Föreningen för Svenska Urhandlare